FONKSİYONEL TIP

Fonksiyonel Tıp yaklaşımı hastalıkların belirtilerine değil ana nedenlerine odaklanır, kişiye bütünsel bakış sağlar. Fonksiyonel tıp uygulayıcıları hastaların hikayelerine odaklanarak genetik, çevresel, yaşam stili faktörleri arasındaki etkileşimleri ortaya koyarak, bunların uzun dönemli sağlık ve kronik karmaşık hastalıklara etkisini araştırırlar. Böylece fonksiyonel tıp, her hastaya özgü sağlık ve canlılık durumunun ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Fonksiyonel tıp yaklaşımını özetlersek ;

Hasta odaklıdır: Fonksiyonel tıp merkezine hastayı yerleştirerek, sağlığı sadece hastalığın olmama durumu olarak değil; pozitif bir canlılık hali olarak görür. Hastanın hikayesini ayrıntılı bir şekilde dinleyen fonksiyonel tıp doktoru, hastayı bu keşif sürecinin içerisine dahil eder ve o hastaya özgü tedavi programını düzenler.

Bütüncül ve bilimsel tabanlı bir yaklaşımdır. Fonksiyonel tıp hekimi hep görünenin ötesindeki nedenlere odaklanıp hastanın geçmişi, yaşam şekli ve fizyolojisindeki karmaşık bağları ortaya çıkarmaya çalışır. Bütün olarak işlevselliğe ait, hastanın kendine özgü genetik yapısı yanı sıra içsel ( akıl, vücut, ruh) ve dışsal (fiziki ve sosyal çevre) faktörleri değerlendirilir.

En iyi tıbbi pratikleri bir araya getirmeye çalışır: Fonksiyonel tıp geleneksel batı tıbbı ile bazılarınca ‘alternatif’ veya ‘bütüncül’ olarak nitelenen tıbbı bir araya getirip, önleyiciliğe odaklanır; diyet, beslenme ve egzersiz yoluyla, en son laboratuvar metodlarını; ilaç, bitkisel ilaçlar, takviyeler, tedavi edici beslenme programları, detoksifikasyon programları ve stres yönetim tekniklerini kullanır.

 

Mikrobiyota, sağlıklı gıdalar, meditasyon–yoga, doğa ile uyumlu yaşam, biyoritm, mikro fito besinler fonksiyonel tıp için oldukça önemli konulardır.

Fonksiyonel Tıp (Sağlıklı Yaşam) Test Grupları için Tıklayınız ....