PRP (Trombosit Zengin Plazma)

ELDESİNDE KULLANILAN İKİ SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Özgür Leylek, Kadın Hastalıkları Uzmanı / Kozmetik Jinekolog

Fuat Çetinkaya Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı

GİRİŞ

 

Trombosit Zengin Plazma (PRP) son yıllarda, yaygın olarak hem tıbbi hem de kozmetik alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. PRP elde etme yöntemlerinde de iyileştirmeler yapılmış ve teknolojik gelişmelerle birlikte birçok farklı yol ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda, dünya çapında kullanılan Regen Lab Kit® ve Magellan® - TruPRP® Kapalı Sistem Trombosit Seperatör Kitinin verimliliğini karşılaştırmayı planladık.

 

MATERYAL VE METOD

 

Bu çalışmada 27, 31 ve 32  yaşlarında üç sağlıklı gönüllü erkek kullanılmıştır. Gönüllülere kan örneklerinin sadece saymak için kullanılacağı bilgisi verildi. Onam formları her gönüllü tarafından imzalanmıştır. Kişilerin damarlarından kan alınmasından PRP eldesine kadar  tüm prosedürler, her bir sistemin kullanıcı kılavuzuna göre adım adım gerçekleştirildi. Kan Numuneleri hacmi (BSV-ml), Kan numunesindeki trombosit sayısı (NPBSx1000 / ul), PRP hacimleri (PRPV-ml), PRP'deki trombosit sayısı (NP-PRPx1000 / ul) ve son üründeki toplam trombosit sayısı ( TNP-PRP) ayrı ayrı kaydedildi. Tüm prosedürler ve kan sayımları  İnvitro Laboratuvarında gerçekleştirildi,  Katılımcılardan alınan örneklerin tamamındaki toplam trombositler sayısı ile elde edilen PRP'deki uygulanmaya hazır volümdeki toplam trombosit sayıları hesaplandı. Sistemlerin verimlilikleri yüzde olarak ortaya kondu ve birbiriyle karşılaştırıldı.

 

BULGULAR

PRP_Sonucları_Tablo.jpg

Her sistem için katılımcıların verimlilik oranlarının ortalamaları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.

 

 

Regen Lab® Ortalama Verimliliği :

23,4+22,6+21,0+25,7+28,0+24,0 /6 = % 24,1

Magellan®-TruPRP  Ortalama Verimliliği

 75,3+78,8+61,7 / 3 =  % 71,9

PRP_1.JPG
PRP_2.JPG
PRP_3.JPG

SONUÇ

 

Otolog PRP elde edilmesinde kullanılan insan kanı, sarf malzemesi olarak değerlidir ve olabildiğince etkin kullanılması tercih edilmelidir. Bu nedenle, ana gösterge verimlilik oranları olmalıdır. PRP tedavilerinin başarısı, PRP'de bir kerede enjekte edilebilen yüksek trombosit konsantrasyonu ile ilişkilidir. Az sayıda katılımcımız olmasına rağmen sonucun fikir verdiğini  düşünüyoruz. Çalışmamızda; Magellan®-TruPRP Kapalı Sistem Trombosit Seperatör Kitinin% 71,9 ortalama verimlilik oranı ile PRP elde etmek için yüksek verimli bir sistem olduğunu belirledik.

 

REFERANSLAR

 

  1. Relevant aspects of centrifugation step in the preparation of platelet-rich plasma. Perez AG, LANA IF, Rodrigues AA, Luzo AC, Belangero WD., Santana MH, ISRN Hematol 2014 Mar 25;2014 : 176060

  2. Platelet-rich Plasma (PRP) and Platelet-Rich Fibrin (PRF): Surgical adjuvants, preparation for in situ regenarative medicine and tools for tissue engineering. Bielechi T, Dohan Ehrenfest DM, Curr Pharm. Biotechnol , 2012 Jun ,13(7);1121-30

  3. Purification and fibrilation of full-lenght recombinanat PRP. Makayara N, Baskakov IV. Methods Mol Biol 2012;849:33-52

  4. Optimized preparation method of platelet-concentrated plasma and noncoagulating platelet-derived factor concentrates: maximization of platelet concentration and removal of fibrinogen. Araki J., Jona M, Eto H, Aoi N, Kato H, Suga H, Doi K Yatomi Y , Tissue Eng PArt C Methots 2012 Mar:18(3):176-85

  5. Platelet collection efficiencies of three different platelet-rich plasma preparation systems. Aydın E, , Pancar Yüksel E, Albayrak D, J Cosmer Laser